بخش گفتگو کاربران

لطفا به نکات زیر توجه نمایید
کانتر قابل نمایش برروی کلید برخی از دوره های آموزشی به مفهوم مدت زمان پذیرش دانشجو در آن دوره آموزشی می باشد
پس از توقف کانتر مربوطه امکان پذیرش دانشجو در دوره آموزشی مربوطه متوقف شده و تنها دانشجویانی که اقدام به عضویت نموده اند امکان دسترسی به آن دوره را خواهند داشت
دوره هایی که کلید آنها تحت عنوان آموزش های شروع شده نمایش داده می شوند دوره هایی هستند که پذیرش دانشجو در آن متوقف شده و هم اینک در حال آموزش می باشد
دوره هایی که کلید آنها تحت عنوان ورود به دوره آموزشی می باشد دوره هایی هستند که دانشجو قبلا عملیات پذیرش در آنها را انجام داده و می تواند با وارد شدن در آن آموزش مربوطه را مطابق با توضیحات اعلام شده از سوی استاد ادامه دهد
اساتید آموزشی در پایان هر دوره اقدام به اختصاص امتیاز به دانشجو می نماید و سیستم نیز به صورت خودکار اقدام به صدور گواهینامه مربوطه می نماید گواهینامه هر دوره در بخش آموزش های تکمیل شده قابل مشاهده می باشد

فهرست دوره های آموزشی فعال در سیگنالچه