بخش گفتگو کاربران

سیاست حفظ حریم خصوصی


چگونه اطلاعات شما را جمع آوری استفاده می کنیم

 بر اساس جستجو هایی که  ما انجام می دهیم ، اطلاعات خاصی را استخراج  می نماییم که  برای بهبود نتایج عملکرد سایت سیگنالچه از آنها استفاده می کنیم. برای مثال این اطلاعات می تواند شامل صفحاتی که شما مشاهده کرده اید یا شماره همراه یا آدرس آی پی (آدرس آی پی شامل یک عدد است که پس از اتصال به اینترنت به دستگاه شما داده می شود و این امکان را می دهد که دستگاه شما موقعیت یابی و مشخص شود ) باشد. ما همچنین اطلاعاتی شامل تعداد بازدیدهای شما، زمان بازدیدها، جستجوها، سیستم عامل، کشور یا استان را ممکن است نگهداری کنیم. ما این اطلاعات را به منظور بهبود کار خود و سرویس های ارایه شده به شما انجام می دهیم 

.
چه کسانی اطلاعات شما را جمع آوری می کنند

ما  درهیچ شرایطی از شرکت های تحلیلگریب رای پایش اطلاعات شما استفاده نمی نمایید و نیز اطلاعات جمع آوری شده را به هیچ گونه در اختیار منابع دیگر قرار نخواهیم داد

ما اطلاعات شما را به چه کسانی می دهیم

امنیت اطلاعات شما برای  مجموعه سایت سیگنالچه و اهداف آتی آن بسیار  مهم می باشد. به جز مواردی که در قسمت های قبل ذکر شد، اطلاعات فردی که از شما جمع آوری می شود، به هیچ شخص یا شرکتی داده نمی شود. این اطلاعات ممکن است به صورت غیر مستقیم برای داده های عظیم  و مدیریت ارتباطی شما با سیگنالچه استفاده شود. مثلا اگر شما عبارت خاصی را جستجو کردید، به تعداد افرادی که این عبارت را جستجو کرده اند اضافه شده و این عدد ممکن است توسط شرکت دیگری مورد استفاده قرار یرد.

اطلاع‌رسانی

ما ممکن است تغییرات و ویژگی های جدیدی که در سیگنالچه ایجاد می‌شود را با اطلاعاتی که از شما داریم، به شما اطلاع‌ رسانی کنیم

  • در این مجموعه سعی شده تمامی قوانین و اصول کاربری رعایت و اجرا شود با وجود این در همه حال آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم
  • ایمیل مدیریت سایت
  • Admin@signalche.com

How we use to collect your information
 Based on the searches we perform, we extract specific information that we use to improve the performance results of Signalche site. For example, this information could include pages you have viewed or a mobile number or IP address (an IP address contains a number that is given to your device after connecting to the Internet and allows your device to locate Find and specify). We may also store information including the number of times you visited, the time of your visits, your searches, your operating system, your country or your province. We use this information to improve our work and the services we provide to you

Who collects your information?
Under no circumstances do we use analytics companies to monitor your information

Who do we give your information to?
The security of your information is very important for Signalche site collection and its future goals. Except for the cases mentioned in the previous sections, the personal information that is collected from you will not be given to any person or company. This information may be used indirectly for big data and to manage your communication with Signalche. For example, if you searched for a particular phrase, it was added to the number of people who searched for that phrase, and that number may be used by another company.

Notices
We may inform you of new changes and features that are occurring in the Marketplace with the information we have about you.

In this collection, we have tried to observe and implement all the rules and principles of use, however, we are ready to hear your comments and suggestions.
Site management email
Admin@signalche.com